Tapahtumat

Ilmoittaudu kirjautumalla hakaan
Paikka:

Laippakuja 4, Helsinki

Helpen koulutustila (Kaarlenkatu 9); Roihupellon harjoitusalue
Ilmoittautuminen alkaa:
16.04.2024 16.00
Ilmoittautuminen päättyy:
01.06.2024 23.59
Järjestäjät
Helsingin Pelastusliitto
Kurssit:
Pelastustoiminnan peruskurssi (3 op PeO)
Kuvaus:

Tervetuloa Pelastustoiminnan peruskurssin toiselle osalle! Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Kurssinjohtaja on palomestari Petri Strandberg. Lisätietoja kurssista on sopimuspalokuntien opetussuunnitelmassa.  Ilmoittautumisaika päättyy 1.6.2024.

Kurssille valittujen nimi ja palokunta lähetetään tiedoksi muille kurssin osallistujille ja palokuntien koulutusvastaaville.

PeToPe-kurssiin kuuluu

 • Pelastustoiminnan peruskurssin 1. osa, joka koostuu Koulumaalissa tehtävästä perehdytyskurssista ja siihen liittyvistä harjoituksista omassa palokunnassa sekä
 • Pelastustoiminnan peruskurssin 2. osa, joka koostuu Koulumaalin materiaalista, teoriaoppitunneista ja harjoitustunneista.

Pääsykriteerit Pelastustoiminnan peruskurssin 2. osalle

 • Vähintään 16-vuoden ikä
 • Hyväksytysti suoritettu pelastustoiminnan peruskurssin 1. osa ennen 2. osan alkamista. 
 • Täyttää terveydentilansa ja toimintakykynsä osalta pelastustoiminnan perustehtävien edellyttämä kelpoisuus
  • Työterveyslääkärin lausunto terveystarkastuksesta

Terveystarkastus

Pelastustoiminnan peruskurssille hakevan henkilön on osallistuttava terveystarkastukseen, jonka tarkoitus on varmistaa, että henkilö on terveyden ja toimintakyvyn osalta kurssille sopiva. Ks. pelastuslaitoksen ohje 4.6.2021 peruskurssille 2021 hakeville pääsyvaatimukset /S. Sihvonen (ohje voimassa myös 2024).

Jos terveystarkastus on tehty alle vuoden sisällä, ilmoita siitä ennen hakuajan päättymistä. Helsingin työterveyshuollon terveydenhoitaja soittaa hakijalle sopiakseen terveystarkastusajan, terveystarkastuksia sovitaan jo hakuajan aikana. Vastaa siis myös tuntemattomiin numeroihin. Ole itse aktiivinen ja soita tarvittaessa takaisin. Näytä lääkärinlausunto palokunnan päällikölle, joka kuittaa maaria.kuitunen@helpe.fi, että lausunto on hyväksytty. Ilman lääkärinlausuntoa kurssille ei voi osallistua. Hyväksytty lääkärinlausunto tarvitaan ehdottomasti 7.9. mennessä, jolloin harjoituksen paineilmalaitteilla alkavat. 

 
Koulumaalin käyttöönotto ennen kurssia

Jos sinulla ei ole vielä Koulumaali-tunnuksia, hae tunnukset heti näiden ohjeiden mukaan. Tunnuksia ei välttämättä lomien takia aktivoida heinäkuussa, joten hae tunnukset ajoissa. Suorita Koulumaalin tietoturvatentti (tähän pitää varata aikaa). Tietoturvatentin kurssiavaimen ja muuta apua saat palokunnan koulutusvastaavalta. Kun olet suorittanut tietoturvatentin, ilmoita siitä maaria.kuitunen@helpe.fi. Tietoturvatentin pitää olla valmis ennen 20.8. eli ennen 2. osan alkamista.

 

Jo hankitut Koulumaali-tunnukset pitää uusia vuoden välein, muuten ne vanhenevat. Vanhentuneet tunnukset voidaan avata uudestaan Pelastusopistolla, ja siinä saattaa mennä muutama päivä. Jo tunnusten hankkineidenkin kannattaa siis varmistaa ajoissa, että tunnus on voimassa.

Perehdytyskurssi Koulumaalissa ja harjoitteet palokunnassa ennen kurssia

Koulumaalin Perehdytyskurssin avain on: PETOPE1/23.  Perehdytyskurssin suorittaminen voidaan aloittaa koska tahansa, joten se kannattaa aloittaa jo keväällä. Sen tulee olla suoritettuna ennen peruskurssin 2. osan aloittamista. Ohjeet palokunnassa tapahtuvaan harjoitteluun ovat Pelastusopiston sivuilla.
Lähetä seurantalomake palokunnassa tehdystä harjoittelusta ennen kurssin alkua maaria.kuitunen@helpe.fi.

2. osan koulutuspäivät


20.8.2024 klo 17.30–21.30 (Helpe)

22.8.2024 klo 17.30–21.30 (Helpe)

28.8.2024 klo 17.30–21.30 (Helpe)

1.9.2024 klo 10–16 (Helpe)

3.9.2024 klo 17.30–20.30 (Helpe)

5.9.2024 klo 17.30–20.30 (Helpe)

7.9.2024 klo 10–18 (harjoitusalue)

14.9.2024 klo 10–18 (harjoitusalue)

15.9.2024 klo 10–18 (harjoitusalue)

21.9.2024 klo 10–18 (harjoitusalue)

24.9.2024 klo 17.30–21.30 (Helpe)

Sammutusautot ja varusteet harjoituksiin


Kurssilla tarvitaan palokuntien pelastusyksiköitä harjoituspäivinä 7.9, 14.9, 15.9. ja 21.9, joten palokunnat varaavat palokunnan sammutusauton kalustoineen kurssin käyttöön. Palokunnat varaavat henkilökohtaiset paineilmalaitteet kurssilaisten käyttöön kurssilla.

Poissaolot, peruutukset ja kurssimaksu

Kurssilta voi olla pois 4 t / op, eli tällä kurssilla enintään 12 tuntia. Poissaoloista sovitaan aina kurssinjohtajan kanssa. Kurssille osallistumisen voi peruuttaa kuluitta 6.8. mennessä ja sen jälkeen lääkärintodistuksella. Peruutus tehdään kuluitta myös tilanteissa, joissa lääkärinlausuntoa ei saada ajoissa. Muuten 6.8. jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 200 €.

Kurssi on Helpen jäsenjärjestöjen jäsenille maksuton. Muille osallistujille kurssin hinta on 420 €.

Haka-kurssisuoritusmerkinnät

Helpen koulutuspäällikkö tallentaa Hakaan kurssisuoritukset noin viikon sisällä kurssin loppumisesta.


Paikka:

Kaarlenkatu 9, Helsinki

Helpen koulutustila ja Pasilan harjoitusalue
Ilmoittautuminen alkaa:
26.03.2024 11.00
Ilmoittautuminen päättyy:
04.08.2024 23.30
Järjestäjät
Helsingin Pelastusliitto
Kurssit:
Sähköradan hätämaadoituskurssi
Kuvaus:

SÄHKÖRADAN HÄTÄMAADOITUSKOULUTUS

Järjestämme täydennyskoulutuksena Sähköradan hätämaadoituskoulutuksen yhteistyössä NRC Group Finland Oy:n kanssa. Pätevyys on voimassa 5 vuotta.

Kurssille valittujen nimi ja palokunta lähetetään palokuntien koulutusvastaaville tiedoksi. 

AIKA JA PAIKKA    

31.8.2024 klo 8–17.

Ohjelma

Klo 8–12 teoriaosuus Helpen koulutustiloissa (Helpe muuttaa ennen kurssia, osoite selviää myöhemmin)

Klo 12–13 ruokahetki/siirtyminen harjoitus kohteeseen

Klo 13–17 käytännön harjoitukset Veturitiellä (Pasila)

KURSSINJOHTAJA

Petri Saloranta, hätämaadoituskouluttaja, työmaamestariNRC Group Finland Oy.

KURSSIN TAVOITE

Kurssi parantaa sopimuspalokuntien valmiuksia hoitaa tehtäviään ja oppia tiedostamaan riskit, jos joudutaan toimimaan rata-alueilla tai sen läheisyydessä. Koulutus antaa valmiuden suorittaa hätämaadoitus onnettomuus-, vaurio- ja muissa hätätilanteissa.

VALINTAPERUSTEET

Kurssille on etusija pätevyyttä päivittävillä (5 v), mutta mukaan otetaan myös muita hälytysryhmän jäseniä. Mainitse lisätietoja-kohdassa, jos kyseessä on pätevyyden päivitys. Valinnoissa huomioidaan myös palokuntien puoltojärjestys.

Koulutus on maksuton helsinkiläisille sopimuspalokunnille. Muiden osallistujien kurssimaksu on 50 €.

HAKA-MERKINNÄT

Helpen koulutuspäällikkö lisää kurssisuoritukset Hakaan viikon sisällä kurssin päättymisestä.


Paikka:

Kaarlenkatu 9 ja Laippakuja 4, Helsinki

Helpe ja Roihupellon harjoitusalue
Ilmoittautuminen alkaa:
18.01.2024 16.30
Ilmoittautuminen päättyy:
04.08.2024 23.30
Järjestäjät
Helsingin Pelastusliitto
Kurssit:
Tieliikennepelastamisen-kurssi (PeO)
Kuvaus:

Tieliikennepelastamisen kurssi (1 op)

Autojen kehitys on tuonut mukanaan tarpeen uudistaa myös pelastustyötä tekevien toimintaa onnettomuustilanteissa. Keskeisin tarkoitus tieliikennepelastamisella on saada pelastettavalle apua mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti sekä saada hänet jatkohoitoon ilman, että hänelle aiheutuu pelastustöistä lisävahinkoa.  Tieliikenteessä liikkuu paljon erilaisia liikennevälineitä ja myös vaarallisten aineiden kuljetuksia. Liikenneonnettomuus voikin osoittautua vaarallisten aineiden onnettomuudeksi, ajoneuvosta voi onnettomuuden seurauksena vuotaa myös öljyä, joten tehtävä voi sisältää useita onnettomuustyyppejä. Kurssilla perehdytään henkilöautosta pelastamiseen ja turvalliseen toimintaan tieliikenneonnettomuustehtävillä.  

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Kurssinjohtaja on paloesimies Niclas Wickström. Lisätietoja kurssista on sopimuspalokuntien opetussuunnitelmassa.  Ilmoittautumisaika päättyy 4.8.2024.

Kurssille valittujen nimi ja palokunta lähetetään tiedoksi muille kurssin osallistujille ja palokuntien koulutusvastaaville.

Kurssin sisältö

 • työturvallisuus 
 • pelastettavan kohtaaminen ja siirto ilman hydraulisia pelastusvälineitä
 • pelastustekniikan perusteet
 • oven avaaminen ja korin muotoon palauttaminen
 • pelastustekniikat: pelastaminen renkaillaan olevasta henkilöautosta, pelastaminen kyljellään olevasta henkilöautosta, pelastaminen katollaan olevasta henkilöautosta
 • Ihmisen pelastaminen henkilöauton alta
 • henkilöautojen tekniikka

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 18-vuoden ikä
 • Hyväksytysti suoritettu pelastustoiminnan peruskurssi (tai sammutustyökurssi) ja ensiapukurssi (tai terveydenhuoltoalan ammattitutkinto)
 • Täyttää terveydentilansa ja toimintakykynsä osalta pelastustoiminnan perustehtävien edellyttämän kelpoisuuden (aiemmin saatu lääkärinlausunto esim. Petope-kurssin yhteydessä riittää)

Koulumaalin käyttöönotto ennen kurssia

Jos sinulla ei ole vielä Koulumaali-tunnuksia, hae tunnukset heti näiden ohjeiden mukaan. Suorita Koulumaalin tietoturvatentti. Tietoturvatentin kurssiavaimen ja muuta apua saat palokunnan koulutusvastaavalta. Tietoturvatentin suorittaneille lähetetään kurssiavain ennen kurssin alkua.

Jo hankitut Koulumaali-tunnukset pitää uusia vuoden välein, muuten ne vanhenevat. Vanhentuneet tunnukset voidaan avata uudestaan Pelastusopistolla, ja siinä saattaa mennä muutama päivä. Jo tunnusten hankkineidenkin kannattaa siis varmistaa ajoissa, että tunnus on voimassa.

Koulutuspäivät

2.9. klo 18.00–21.15 (Helpe)

4.9. klo 18.00–21.15 (Helpe)

7.9. klo 9.00–16.15 (Roihupellon harjoitusalue)

8.9. klo 9.00–16.15 (Roihupellon harjoitusalue)

Yksiköt ja varusteet harjoituksiin

Kurssilla tarvitaan palokuntien pelastusyksiköitä harjoituspäivinä 7.9. ja 8.9, joten palokunnat varaavat palokunnan sammutusauton kalustoineen kurssin käyttöön. 

Poissaolot, peruutukset ja kurssimaksu

Kurssilta voi olla pois 4 t / op, eli tällä kurssilla enintään 4 tuntia. Poissaoloista sovitaan aina kurssinjohtajan kanssa.

Kurssille osallistumisen voi peruuttaa kuluitta 18.8. mennessä ja sen jälkeen lääkärintodistuksella. Muista 18.8. jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 60 €.

Kurssi on Helpen jäsenjärjestöjen jäsenille maksuton. Muille osallistujille kurssin hinta on 120 €.

Haka-kurssisuoritusmerkinnät

Helpen koulutuspäällikkö tallentaa Hakaan kurssisuoritukset noin viikon sisällä kurssin loppumisesta.


Paikka:

Agricolankatu 15 A, Helsinki

Keskuspelastusasema
Ilmoittautuminen alkaa:
17.04.2024 12.30
Ilmoittautuminen päättyy:
25.08.2024 23.59
Järjestäjät
Helsingin Pelastusliitto
Kurssit:
Kuvaus:

Kuntotesti Savusukelluskurssille hakeville

Järjestämme Helsingin Pelastuslaitoksen kanssa Savusukelluskurssille vuonna 2024 hakeville kuntotestauksen. Kuntotestin (voimassa vuoden) hyväksytysti läpäisseet voivat hakea Helpen ja UPL:n järjestämille Savusukelluskursseille. Jos kuntotestin läpäisseitä on tarpeeksi, järjestetään seuraava Savusukelluskurssi lokakuussa. 

Hakuaika kuntotestiin päättyy 25.8.2024

Aika ja paikka

3.9.2024 klo 14.00 alkaen Keskuspelastusasemalla (Agricolankatu 15 A). Testiin tulevat noudetaan ulko-ovelta. Kuntotestin valvovat pelastuslaitoksen liikunnanohjaajat Jorma Katajisalo ja Tiia Reima. Toinen vastaava testipäivä on 5.9. ja siihen on oma Haka-tapahtuma.

Kuntotestiin hakeneille lähetään hakuajan päätyttyä tarkempi kellonaika, testit alkavat tasatunnein. Ilmoita hakiessasi lisätiedoissa, jos jokin kellonaika ei käy. Jos ajankohdat eivät käy ollenkaan, ota mahdollisimman pian yhteyttä Jormaan (050 433 6910, jorma.katajisalo@hel.fi). Kaikki testit tehdään ennen helmikuun loppua.

Muita ohjeita

Kuntotestiin voi osallistua vain aivan terveenä. Jos tunnet itsesi sairaaksi tai tunnet oireita hengitystieinfektiosta, älä tule testiin.

Ota mukaan sisäliikuntavarustus. Tuo myös liitteenä oleva riskienkartoituslomake täytettynä.

Pelastuslaitos lähetti 6.4.2022 palokuntiin päivitetyn ohjeen SOPIMUSPALOKUNTIEN FYYSISET TOIMINTAKYKYTESTIT HELSINGIN PELASTUSLAITOKSELLA. Siitä löytyy Savusukelluskurssille hakevien testausta koskevat ohjeetkin (tapahtuman liitteenä).

Savusukelluskurssille hakeneiden ja kuntotestin hyväksytysti suorittaneiden yhteystiedot välitetään pelastuslaitoksen työterveyshuoltoon ja sieltä otetaan yhteyttä terveystarkastuksen ajankohdan sopimiseksi. Vastaa siis myös tuntemattomiin numeroihin ja soita tarvittaessa takaisin.


Paikka:

Agricolankatu 15 A, Helsinki

Keskuspelastusasema
Ilmoittautuminen alkaa:
17.04.2024 12.30
Ilmoittautuminen päättyy:
25.08.2024 23.59
Järjestäjät
Helsingin Pelastusliitto
Kurssit:
Kuvaus:

Kuntotesti Savusukelluskurssille hakeville

Järjestämme Helsingin Pelastuslaitoksen kanssa Savusukelluskurssille vuonna 2024 hakeville kuntotestauksen. Kuntotestin (voimassa vuoden) hyväksytysti läpäisseet voivat hakea Helpen ja UPL:n järjestämille Savusukelluskursseille. Jos kuntotestin läpäisseitä on tarpeeksi, järjestetään seuraava Savusukelluskurssi lokakuussa. 

Hakuaika kuntotestiin päättyy 25.8.2024

Aika ja paikka

5.9.2024 klo 14.00 alkaen Keskuspelastusasemalla (Agricolankatu 15 A). Testiin tulevat noudetaan ulko-ovelta. Kuntotestin valvovat pelastuslaitoksen liikunnanohjaajat Jorma Katajisalo ja Tiia Reima. Toinen vastaava testipäivä on 3.9. ja siihen on oma Haka-tapahtuma.

Kuntotestiin hakeneille lähetään hakuajan päätyttyä tarkempi kellonaika, testit alkavat tasatunnein. Ilmoita hakiessasi lisätiedoissa, jos jokin kellonaika ei käy. Jos ajankohdat eivät käy ollenkaan, ota mahdollisimman pian yhteyttä Jormaan (050 433 6910, jorma.katajisalo@hel.fi). Kaikki testit tehdään ennen helmikuun loppua.

Muita ohjeita

Kuntotestiin voi osallistua vain aivan terveenä. Jos tunnet itsesi sairaaksi tai tunnet oireita hengitystieinfektiosta, älä tule testiin.

Ota mukaan sisäliikuntavarustus. Tuo myös liitteenä oleva riskienkartoituslomake täytettynä.

Pelastuslaitos lähetti 6.4.2022 palokuntiin päivitetyn ohjeen SOPIMUSPALOKUNTIEN FYYSISET TOIMINTAKYKYTESTIT HELSINGIN PELASTUSLAITOKSELLA. Siitä löytyy Savusukelluskurssille hakevien testausta koskevat ohjeetkin (tapahtuman liitteenä).

Savusukelluskurssille hakeneiden ja kuntotestin hyväksytysti suorittaneiden yhteystiedot välitetään pelastuslaitoksen työterveyshuoltoon ja sieltä otetaan yhteyttä terveystarkastuksen ajankohdan sopimiseksi. Vastaa siis myös tuntemattomiin numeroihin ja soita tarvittaessa takaisin.


Paikka:

Kaarlenkatu 9 ja Laippakuja 4, Helsinki

Helpen koulutustila (Kaarlenkatu 9); Roihupellon harjoitusalue
Ilmoittautuminen alkaa:
18.06.2024 16.00
Ilmoittautuminen päättyy:
11.08.2024 23.59
Järjestäjät
Helsingin Pelastusliitto
Kurssit:
Pelastustoiminnan peruskurssi (3 op PeO)
Kuvaus:

Tervetuloa Pelastustoiminnan peruskurssin toiselle osalle! Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Kurssinjohtaja on palomestari Petri Strandberg. Lisätietoja kurssista on sopimuspalokuntien opetussuunnitelmassa.  Ilmoittautumisaika päättyy 11.8.2024.

Kurssille valittujen nimi ja palokunta lähetetään tiedoksi muille kurssin osallistujille ja palokuntien koulutusvastaaville.

PeToPe-kurssiin kuuluu

 • Pelastustoiminnan peruskurssin 1. osa, joka koostuu Koulumaalissa tehtävästä perehdytyskurssista ja siihen liittyvistä harjoituksista omassa palokunnassa sekä
 • Pelastustoiminnan peruskurssin 2. osa, joka koostuu Koulumaalin materiaalista, teoriaoppitunneista ja harjoitustunneista.

Pääsykriteerit Pelastustoiminnan peruskurssin 2. osalle

 • Vähintään 16-vuoden ikä
 • Hyväksytysti suoritettu pelastustoiminnan peruskurssin 1. osa ennen 2. osan alkamista. 
 • Täyttää terveydentilansa ja toimintakykynsä osalta pelastustoiminnan perustehtävien edellyttämä kelpoisuus
  • Työterveyslääkärin lausunto terveystarkastuksesta

Terveystarkastus

Pelastustoiminnan peruskurssille hakevan henkilön on osallistuttava terveystarkastukseen, jonka tarkoitus on varmistaa, että henkilö on terveyden ja toimintakyvyn osalta kurssille sopiva. Ks. pelastuslaitoksen ohje 4.6.2021 peruskurssille 2021 hakeville pääsyvaatimukset /S. Sihvonen (ohje voimassa myös 2024).

Jos terveystarkastus on tehty alle vuoden sisällä, ilmoita siitä ennen hakuajan päättymistä. Helsingin työterveyshuollon terveydenhoitaja soittaa hakijalle sopiakseen terveystarkastusajan, terveystarkastuksia sovitaan jo hakuajan aikana. Vastaa siis myös tuntemattomiin numeroihin. Ole itse aktiivinen ja soita tarvittaessa takaisin. Näytä lääkärinlausunto palokunnan päällikölle, joka kuittaa maaria.kuitunen@helpe.fi, että lausunto on hyväksytty. Ilman lääkärinlausuntoa kurssille ei voi osallistua. Hyväksytty lääkärinlausunto tarvitaan ehdottomasti 12.10. mennessä, jolloin harjoituksen paineilmalaitteilla alkavat. 

Koulumaalin käyttöönotto ennen kurssia

Jos sinulla ei ole vielä Koulumaali-tunnuksia, hae tunnukset heti näiden ohjeiden mukaan. Suorita Koulumaalin tietoturvatentti (tähän pitää varata aikaa). Tietoturvatentin kurssiavaimen ja muuta apua saat palokunnan koulutusvastaavalta. Kun olet suorittanut tietoturvatentin, ilmoita siitä maaria.kuitunen@helpe.fi. Tietoturvatentin pitää olla valmis ennen 26.9. eli ennen 2. osan alkamista.

Jo hankitut Koulumaali-tunnukset pitää uusia vuoden välein, muuten ne vanhenevat. Vanhentuneet tunnukset voidaan avata uudestaan Pelastusopistolla, ja siinä saattaa mennä muutama päivä. Jo tunnusten hankkineidenkin kannattaa siis varmistaa ajoissa, että tunnus on voimassa.

Perehdytyskurssi Koulumaalissa ja harjoitteet palokunnassa ennen kurssia

Koulumaalin Perehdytyskurssin avain on: PETOPE2024-00.  Perehdytyskurssin suorittaminen voidaan aloittaa koska tahansa, joten se kannattaa aloittaa heti kun kurssille osallistuminen on vuoden sisällä ajankohtaista. Sen tulee olla suoritettuna ennen peruskurssin 2. osan aloittamista. Ohjeet palokunnassa tapahtuvaan harjoitteluun ovat Pelastusopiston sivuilla.

Lähetä seurantalomake palokunnassa tehdystä harjoittelusta ennen kurssin alkua maaria.kuitunen@helpe.fi.

2. osan koulutuspäivät

26.9. klo 17.30-21.30

1.10. klo 17.30-21.30

3.10. klo 17.30-21.30

5.10. klo 10-18

9.10. klo 17.30-20.30

10.10. klo 17.30-20.30

12.10. klo 10-18

19.10. klo 10-16

20.10. klo 10-18

27.10. klo 10-18

29.10. klo 17.30-21.30

Sammutusautot ja varusteet harjoituksiin


Kurssilla tarvitaan palokuntien pelastusyksiköitä harjoituspäivinä, joten palokunnat varaavat palokunnan sammutusauton kalustoineen kurssin käyttöön. Palokunnat varaavat henkilökohtaiset paineilmalaitteet kurssilaisten käyttöön kurssilla.

Poissaolot, peruutukset ja kurssimaksu

Kurssilta voi olla pois 4 t / op, eli tällä kurssilla enintään 12 tuntia. Poissaoloista sovitaan aina kurssinjohtajan kanssa. Kurssille osallistumisen voi peruuttaa kuluitta 12.9. mennessä ja sen jälkeen lääkärintodistuksella. Peruutus tehdään kuluitta myös tilanteissa, joissa lääkärinlausuntoa ei saada ajoissa. Muuten 12.9. jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 200 €.

Kurssi on Helpen jäsenjärjestöjen jäsenille maksuton. Muille osallistujille kurssin hinta on 420 €.

Haka-kurssisuoritusmerkinnät

Helpen koulutuspäällikkö tallentaa Hakaan kurssisuoritukset noin viikon sisällä kurssin loppumisesta.


Paikka:

Laippakuja 4, Helsinki

Roihupellon harjoitusalue
Ilmoittautuminen alkaa:
07.05.2024 15.00
Ilmoittautuminen päättyy:
25.08.2024 23.59
Järjestäjät
Helsingin Pelastusliitto
Kurssit:
Kuvaus:

Ryhmänjohtajien täydennyskoulutus

Aika:                29.9.2024 klo 9.00–17.00

Paikka:            Roihupellon harjoitusalue, Laippakuja 4, Helsinki

Tervetuloa ryhmänjohtajien täydennyskoulutukseen! Koulutus toteutetaan yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa. Kurssinjohtaja on Asemamestari Tommi Sarvikivi. Ilmoittautumisaika päättyy 25.8.2024.

Kurssille valittujen nimi ja palokunta lähetetään tiedoksi muille kurssin osallistujille ja palokuntien koulutusvastaaville.

Koulutuksen tavoitteena on, että yksikönjohtajat saavat lisää varmuutta toimintaansa ja osaavat toimia erilaisissa tehtävissä. Koulutuksen aiheet tarkentuvat lähempänä ja elokuun alkuun mennessä tulleita koulutustoiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Valintaperusteet

Koulutukseen voivat hakea palokuntien Yksikönjohtajakurssin tai Ryhmänjohtajakurssin suorittaneet ja jo jonkin aikaa tehtävässä toimineet ryhmänjohtajat. Jos hakijoita on paljon, osallistujat valitaan palokuntien määrittämän puoltojärjestyksen mukaisesti tasaisesti kaikista hakeneista Helsingin sopimuspalokunnista. Loput paikat täytetään muiden liittojen osallistujilla.

Kurssimaksut ja peruutukset

Kurssihinta on 80 € helsinkiläisille sopimuspalokunnille, muille osallistujille 120 €. Kurssille osallistumisen voi peruuttaa kuluitta 15.9. mennessä ja sen jälkeen lääkärintodistuksella. Muuten osallistumismaksu laskutetaan, vaikka ei osallistuisi kurssille.

Mukaan kurssille

Muistiinpanovälineet, Virve-käsiradio, korvanappi virveen suositeltava.

Haka-kurssisuoritusmerkinnät

Koulutus on täydennyskoulutusta, josta Helpe ei tee Hakan suoritusmerkintöjä.


Paikka:

Laippakuja 4, Helsinki

Roihupellon harjoitusalue
Ilmoittautuminen alkaa:
07.05.2024 14.00
Ilmoittautuminen päättyy:
18.09.2024 23.59
Järjestäjät
Helsingin Pelastusliitto
Kurssit:
Palokuntien viestiliikennekurssi
Kuvaus:

Sopimuspalokuntien Viestiliikennekurssi

Aika: 23.10. klo 17:30-21:30 ja 26.10. klo 10:00-18:00.

Paikka: Roihupellon harjoitusalue (Laippakuja 4, Helsinki)

Hakuaika päättyy: 18.9.

Kurssinjohtaja on Asemamestari Tommi Sarvikivi.

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssilaiset osaavat toimia viestiliikennetilanteissa ja saavat varmuutta VIRVE-laitteiden käytössä. Kurssi järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Valintaperusteet

Kurssille voivat hakea palokuntien perehdytyksen suorittaneet ja kurssin voi käydä jo ennen Pelastustoiminnan peruskurssia. Jos kurssille on paljon hakijoita, osallistujat valitaan palokuntien määräämässä puoltojärjestyksessä mahdollisimman tasapuolisesti kaikista hakeneista palokunnista.

Kurssille valittujen nimi ja palokunta lähetetään tiedoksi muille kurssin osallistujille ja palokuntien koulutusvastaaville.

Kurssimaksut ja peruutukset

Kurssihinta on 80 € Helpen sopimuspalokunnille ja muille osallistujille 120 €.

Kurssin voi peruuttaa kuluitta 8.10. mennessä ja sen jälkeen vain lääkärintodistuksella

Mukaan kurssille

Osallistujat tuovat kurssille omat muistiinpanovälineet ja virven omasta palokunnasta, mahdollisuuksien mukaan myös korvanapin, vara-akun tai laturin.

Haka-merkinnät

Helpen koulutuspäällikkö tallentaa Hakaan kurssisuoritukset noin viikon sisällä kurssin loppumisesta.


Paikka:

Kaarlenkatu 9, Helsinki

Helpen toimisto ja ympäri stadia
Ilmoittautuminen alkaa:
12.06.2024 11.00
Ilmoittautuminen päättyy:
20.10.2024 23.30
Järjestäjät
Helsingin Pelastusliitto
Kurssit:
Kuvaus:

HANDY GIRLS 2024

Aika: Lauantaina 9.11.2023 klo 10.00–16.00

Paikka: Helsingin Pelastusliitto (Kaarlenkatu 9, Helsinki) ja kaupunkisuunnistuksen rastit ympäri kaupunkia

Handy Girls on täydennyskoulutuspäivä pelastusalan järjestöissä ja valmiusjärjestöissä toimiville naisille. Tervetuloa rentoon koulutuspäivään oppimaan uutta, kertaamaan turvallisuustaitoja ja verkostoitumaan ja vaihtamaan kuulumisia muiden alan naisten kanssa. 

Tämän vuoden teemat ovat kyberturvallisuus, varautuminen ja väestönsuojelu

Alustava ohjelma:

10.00 Aamupala ja ohjeet kaupunkisuunnistukseen

10.30 Luento kyberturvallisuudesta

11.30 Kaupunkisuunnistus alkaa (4 rastia päivän teemoista)

15.30 Paluu Helpen toimistolle, ruokailu ja päivän päätös

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.10.2023 Hakan tai Eventillan kautta.

Osallistumismaksu Handy Girls -seminaariin on 30 euroa, sisältää aamupalan ja ruokailun. Kurssille osallistumisen voi perua maksutta 26.10.2023 ja sen jälkeen veloitetaan 25 euron peruutusmaksu (ilman lääkärintodistusta). Pois jäämisestä ilmoittamatta laskutetaan koko osallistumismaksu.

Lisätiedot: Helpen Koulutuspäällikkö Maaria Kuitunen, 050 3256655, maaria.kuitunen@helpe.fi

Haka-merkinnät

Tämä on täydennyskoulutusta, josta Helpen koulutuspäällikkö ei tee Haka-merkintöjä