Tapahtumat

Ilmoittaudu kirjautumalla hakaan
Paikka:

, Espoo

Verkko/etä-opiskeluna pääosin
Ilmoittautuminen alkaa:
13.01.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
26.01.2022 23:00
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Ryhmänjohtajakurssi (PeO)
Kuvaus:
Ryhmänjohtajakurssi toteutetaan verkko-opintoina /etäopetuksena teoriaosuuden osalta. Harjoitustunnit toteutetaan myöhemmin. 
Kurssilaisella tulee olla valmiudet käyttää Moodlea sekä MS Teams:sia
Pääsykoe ja kurssimateriaali on moodlessa, oppitunnit ja luennot TEAMS:issa
HUOM! Pääsykoe 1.2.2022 
-------

Sopimushenkilöstön ryhmänjohtajakurssin pääsykriteerit ovat seuraavat: 
 
1. pelastustoiminnan peruskurssi 3 op tai aiempi Pelastusopiston hyväksymän SPEK:n opetussuunnitelman mukainen sammutustyökurssi suoritettuna. 
 
2. aktiivista toimintaa palokunnassa ja harjoituksiin osallistumista vähintään 100 t /3 vuodessa. 
 
3.  aktiivinen osallistuminen 30 % palokunnan pelastustoiminnan tehtäviin ja vähintään kaksi vuotta toimintaa palokunnassa. 
 
4. edellisten lisäksi pelastuslaitoksen määrittelemät, ja palokunnan koulutustavoitteen mukaiset, kolme hyväksytysti suoritettua kurssia seuraavista tai aiempi Pelastusopiston hyväksymän SPEK:n opetussuunnitelman mukainen vastaava kurssi:  Pelastustoiminta tieliikenneonnettomuuksissa -kurssi , Pintapelastuskurssi,   Korkealla työskentelyn kurssi ,  Vaarallisten aineiden tukitoiminnot -kurssi,  Kemikaalisukelluskurssi,   Öljyntorjuntakurssi,  Ensiapukurssi ,  Ensivastekurssi 
5. haastattelu ja kirjallinen koe. 

Kurssin pääsykokeeseen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki edellä mainittujen vaatimusten täyttämät
henkilöt. Kurssille pyrkivien tulee valmistautua pääsykokeisiin kertaamalla aikaisemmin suoritettujen
kurssien aihealueita. Ennen kurssivalintaa hakijoille järjestetään kirjallinen pääsykoe sekä haastattelu.
 
Kurssille on etusijalla ne, joilla kaikki hakukriteerit täyttyvät. Kurssille on myös mahdollista päästä yhden kurssin puuttuessa. Tällöin todistus on ehdollinen tai luovutetaan vasta kun puuttuva kurssi on suoritettu. Tämä ratkaistaan tapauskohtaisesti. Kuitenkaan puuttuva kurssi ei saa olla pelastustoiminnan peruskurssi tai aiempi sammutustyönkurssi.
 
Lähettävän palokunnan tulee pystyä osoittamaan hakijan aktiivisuus ja osallistuminen palokunnan tehtäviin (kts pääsyvaatimukset):
2. aktiivista toimintaa palokunnassa ja harjoituksiin osallistumista vähintään 100 t /3 vuodessa.
3. aktiivinen osallistuminen 30 % palokunnan pelastustoiminnan tehtäviin ja vähintään kaksi vuotta toimintaa palokunnassa.
 
Ennen valintaa kurssille, kuullaan pelastuslaitoksia valinnoissa. Pelastuslaitoksilla on oikeus priorisoida valintoja.
 
Pääsykokeessa pärjää normaalilla maalaisjärjellä, käytyjen kurssien opeilla, palokunnasta saadun kokemuksen, HIKLU alueen ohjeilla sekä loogisella päättelykyvyllä.
 
Ryhmänjohtajakurssi opetussuunnitelma ja pääsyvaatimukset löytyy täältä.
 
Pääsykoe järjestetään moodle-tenttinä. Tästä syystä on tärkeää, että hakijat ilmoittavat oman sähköpostiosoitteensa, johon linkki pääsykokeesta lähetetään.
Pääsykoe tulee suorittaa ilman materiaaleja ja itsenäisesti. Ohjeiden oikominen pääsykokeessa voi aiheuttaa suorituksen hylkäämisen myös kurssi päätyttyä (jos käy ilmi että pääsykokeessa on ohjeita rikottu esim kirjallisen materiaalin käyttö tai toisen henkilön apu).
 
Oheisista materiaaleista on hyötyä pääsykokeessa käytyjen kurssien materiaalien ohella.
 Opiskelijoilta edellytetään Tetra-päätelaitteiden osaamista (VIRVE-käsiradio), sekä kykyä käyttää Moodlea ja Teamsia verkko-opiskelussa.
 
Pääsykokeissa aikaisemmin käytyjen kurssien sisältö sekä pääsykokeissa kysyttävää muuta materiaalia:
 
Pelastussukellusohje  Luvut 5 ja 6, poislukien vesisukellus.
 
Pelastustoimen VIRVE-viestiohje
 
Putoamisvaarallisella alueella työskentely pelastustoimessa Luvut 3 (3.1 ja 3.3), 4, 5 (5.3 ja 5.4) ja 7
 
Pelastuslaki Luvut 4, 5 ja 7
 
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje Luvut 3, 5 ja 6 sekä liite 1 toimintavalmiuskäsitteet.
 
Kurssin opetussuunnitelma on nähtävissä:
https://www.pelastusopisto.fi/wp-content/uploads/5-Sopimushenkiloestoen-ryhmaenjohtajakurssi.pdf
 

 
     
RJ-kurssi 22 1-osio Kurssin järjestäjä varaa mahdollisuuden kurssin aikataulun ja sisällön muokkaamiseen.
8.2.-11.5.2022   pvm klo     Aihe  
               
Pääsykoe   Ti 1.2.2022 17:00 21:00   Pääsykokeen suorittamiseen on varattu 1,5 h.
               
            Haastattelut sovitaan erikseen  
               
1. etäkontakti    ti 8.2.2022 18:00 18:45   Kurssin avaus ja esittely  
      18:45 19:30   Lainsäädäntö 1  
      19:45 20:30   Lainsäädäntö 2  
      20:30 21:15   Ohjeet 1  
               
2. etäkontakti   ke 16.2.2022 18:00 18:45   Ohjeet 2  
      18:45 19:30   Ohjeet 3  
      19:45 20:30   Johtaminen 1  
      20:30 21:15   Johtaminen 2  
               
3. etäkontakti   la 26.2.2022 10:00 10:45   Johtaminen 3  
      10:45 11:30   Johtaminen 4  
      11:45 12:30   Johtaminen 5  
      12:30 13:15   Viestiliikenne 1  
      13:15 14:00   Pelastustoiminnan organisaatiot 1  
               
4. etäkontakti   la 12.3.2022 10:00 10:45   Onnettomuustyypit 1  
      10:45 11:30   Onnettomuustyypit 2  
      11:45 12:30   Onnettomuustutkinta 1  
      12:30 13:15   Onnettomuustutkinta 2  
      13:15 14:00   Tilannekuva ja tekniset piirrosmerkit 1  
               
5. etäkontakti   to 24.3.2022 18:00 18:45   Onnettomuustyypit 3  
      18:45 19:30   Onnettomuustyypit 4  
      19:45 20:30   Tilannekuva ja tekniset piirrosmerkit 2  
      20:30 21:15   Tilannekuva ja tekniset piirrosmerkit 3  
               
6. etäkontakti   ti 5.4.2022 18:00 18:45   Tilannearvio/päätös 1  
      18:45 19:30   Johtaminen 6  
      19:45 20:30   Tilannearvio/päätös 2  
      20:30 21:15   Tilannearvio/päätös 3  
               
7. etäkontakti   ti 19.4.2022 18:00 18:45   Tilannearvio/päätös 4  
      18:45 19:30   Tilannearvio/päätös 5  
      19:45 20:30   Pelastustoiminnan organisaatiot 2  
      20:30 21:15   Tilannearvio/päätös 6  
               
8. etäkontakti   to 5.5.2022 18:00 18:45   Suuronnettomuus 1  
      18:45 19:30   Suuronnettomuus 2  
      19:45 20:30   Kertaus 1  
      20:30 21:15   Kertaus 2  
               
9. etäkontakti   ke 11.5.2022 18:00 18:45   Teoriakoe  
      18:45 19:30      
      19:45 20:30      
      20:30 21:15      
               
Kurssiin kuuluvat harjoitukset sovitaan Covid-19 rajoitusten jälkeen.  
Mikäli Covid-19 määräykset ja ohjeet mahdollistavat, niin osa kurssipäivistä järjestetään lähiopiskeluna.  
Pääsääntöisesti 1-osio on verkko-opiskelua Moodlen ja Teamsin välityksellä.  


Paikka:

Ks. kohta: Tapahtuman kuvaus,

Ks. kohta: Tapahtuman kuvaus
Ilmoittautuminen alkaa:
30.06.2022 21:25
Ilmoittautuminen päättyy:
26.08.2022 23:59
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Nuoriso-osaston kouluttajakurssi
Kuvaus:
Uudenmaan Pelastusliitto järjestää nuoriso-osaston kouluttajakurssin 9.9.-9.10.2022. Kurssi on tarkoitettu nuoriso-osaston kouluttajille tai kouluttajaksi aikoville vähintään 16-vuotiaille palokuntalaisille, jotka haluavat uusia eväitä nuoriso-osastossa kouluttamiseen, lasten ja nuorten kohtaamiseen sekä koulutuksen suunnitteluun. Yläikärajaa kurssilla ei ole.

9.-11.9.2022 Leirikeskus Metsäpirtti, Tuusula (sisältää yöpymisen)
14.9.2022 Uudenmaan Pelastusliitto, Vantaa
21.9.2022 Uudenmaan Pelastusliitto, Vantaa
8.-9.10.2022 Jokelan VPK, Opintie 5, Tuusula

Kurssin ensimmäinen viikonloppu sekä arki-ilta ovat teoriapainotteisia. Toisena viikonloppuna kurssilaiset keskittyvät käytännön opetusharjoitteluun. Kurssilla on myös etätehtäviä lähiopetusjaksojen välissä.

Haku kurssille tapahtuu Turvallisuusosaamisen hallinnointikannan (HAKA) kautta. Hakuaika päättyy perjantaina 26.8.2022. Jos samasta palokunnasta on useampi hakija, heille tulee tehdä puoltojärjestys. Hakijan tulee olla vähintään 16 vuotta täyttänyt. Vähimmäisikävaatimuksesta voidaan tarvittaessa joustaa, mikäli hakija on 15-vuotias ja 16 vuoden ikä on lähellä.

Kurssilaisia valittaessa Uudenmaan Pelastusliiton jäsenpalokuntalaiset ovat etusijalla, mutta hakea voi myös muiden pelastusliittojen alueilta. Kurssiohjelma ilmoitetaan kurssivahvistuksen yhteydessä.

Kurssin hinta on 160 euroa, joka laskutetaan palokunnilta kurssin jälkeen. Hinta sisältää ruokailut, koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä majoituksen kurssin ensimmäisenä koulutusviikonloppuna. Matkakustannukset maksaa lähettävä palokunta tai osallistuja itse.

Paikka:

Turbiinitie 14, Vantaa

Pelastuskeskus As 3 Vantaa - teoriatunnit osittain etänä
Ilmoittautuminen alkaa:
11.08.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
07.09.2022 23:59
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Pelastustoiminnan peruskurssi (PeO)
Kuvaus:
 
Pääsyvaatimukset kurssille:    
Seuraava ohje on tullut alueen pelastuslaitokselta. Ottakaa siis yhteys noora.sipila@vantaa.fi tai meri.salokannel@vantaa.fi jonka kanssa sovitte miten tämän kurssin osalta toimitaan.
----------
Pelastustoiminnan peruskurssille (sammutustyökurssi) osallistuvan ikäraja on 16v.
Kursseille vaaditaan fyysisen toimintakyvyn testi ja terveystarkastus. Fyysinen toimintakyky testataan polkupyöräergometritestinä sekä lihaskunto-osuus. Molemmat osiot suoritettava ennen kurssille osallistumista. Tavoitetasona FireFit indeksin on oltava vähintään 2.0 siten, että molemmat aerobisen kestävyyden arvot ovat vähintään 2,0. Tämä on tavoite, eli karsivaa tulosrajaa ei ole. Terveystarkastus tulee käydä ennen kurssin alkua (Terveystalo Vantaa Flamingo, Järvenpää, Hyvinkää; ajanvaraus 030 63 39533) tai työpaikkansa omassa työterveyshuollossa. Molemmat (testit ja terveystarkastus) ovat voimassa vuoden ajan, joten testeihin hakijalla on syytä olla ajoissa liikkeellä

Fyysiseen testaukseen ilmoittaudutaan (nimi, palokunta ja yhteystiedot) hyvissä ajoin ennen kurssin alkua noora.sipila@vantaa.fi tai meri.salokannel@vantaa.fi                                  
Lisäksi:

 • Suorittanut pelastustoiminnan peruskurssiin liittyvän perehdytyksen, hyväksytysti, ts. suoritukset dokumentoitu.   Opiston avoin perehdytysmateriaali löytyy tästä linkistä:    https://www.pelastusopisto.fi/koulutus/pelastustoimen-sopimushenkilostokoulutus/perehdytysmateriaali-pelastustoiminnan-peruskurssille/#e45620b6  
 •  Koulumaaliin kirjautuminen tulee olla myös hoidettuna ennen kurssille hakua.
 • Uusi koulumaalin käyttäjä aloita tästä:
  https://moodle.smedu.fi/koulumaali/login
  Ja aloita luomalla itsellesi uusi käyttäjätunnus.
  Täytä kysytyt tiedot. Kohtaan paikkakunta, laita oman palokuntasi nimi esim. Vantaan VPK
  Sopimushenkilöstö valitsee omaksi organisaatiokseen oman pelastuslaitoksen sopimushenkilöstö
maanantai 19.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Pelastuskeskus as3
OT 1   18.00–18.50 Johdanto - kurssin avaus  
OT 2   18.50–19.40 Työturvallisuus  
OT 3   19.55–20.45 Henkilökohtaiset suojaimet (paloasu)  
OT 4   20.50–21.40 Pelastustoiminnan organisointi, pelastusryhmä  
 
torstai 22.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Pelastuskeskus as3
OT 5   18.00–18.50 Pelastustoiminnan johtaminen ja yksikkötunnusten muodostuminen  
OT 6   18.50–19.40 Viestiliikenne ja Virve-päätelaite  
OT 7   19.55–20.45 Viestiliikenne ja Virve-päätelaite  
HT1   20.50–21.40 Virve harjoitus  
 
maanantai 26.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Pelastuskeskus as3
OT 9     18.00–18.50 Palamisen perusteet, palon kehittyminen  
OT 10     18.50–19.40 rajatun tilan palo, huoneistopalon ilmiöt  
OT 11     19.55–20.45 Alkusammutus  
OT 13     20.50–21.40 Hätäensiapu  
 
keskiviikko 28.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Pelastuskeskus as3
OT 25     18.00–18.50 Pumppukalusto  
OT 26     18.50–19.40 Suihkuputket  
OT 27     19.55–20.45 Perusselvitysmallit  
OT 28     20.50–21.40 Perusselvitysmallit  
 
 
torstai 29.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Pelastuskeskus as3
OT 17   18.00–18.50 Paineilmasäiliöt  
OT 18   18.50–19.40 Altistuminen sammutustehtävillä ja huolloissa  
OT 19   19.55–20.45 Paineilmahengityslaite ja sen käyttö  
OT 20   20.50–21.40 Paineilmahengityslaitteen käytönjälkeinen h.  
 
keskiviikko 5.10.2022 klo 18.00–21.40 HT, Pelastuskeskus as 3
HT 12   18.00–18.50 Alkusammutus, nestepalo  
HT 14   18.50–19.40 Hätäensiapu  
HT 15   19.55–20.45 Hätäensiapu  
HT 16   20.50–21.40 Hätäensiapu  
 
lauantai 8.10.2022 klo 09.00–17.40 HT, Pelastuskeskus as3
HT 29   09.00–09.50 Ajoneuvopumpun ja suihkuputken käyttö  
HT 30   09.50–10.40 Irtotikkaat  
HT 32   10.55–11.45 Pumpun ja suihkuputken käyttö, lisävesi  
HT 42   11.45–12.35 Solmut, kaluston nostot  
    12.35–13.15 Ruokatauko  
HT 34   13.15–14.05 Moottoriruiskun käyttö ja selvittäminen  
HT 36   14.05–14.55 Vaahtokalustoselvitys  
HT 39   15.10–16.00 Järeä työjohto ja vesitykkiselvitys  
HT 40   16.00–16.50 Paloposti ja vesiasemaselvitys  
OT 8   16.50–17.40 Virve harjoitus  
           
 
 
sunnuntai 9.10.2022 klo 09.00–16.50 HT, Pelastuskeskus as3
HT 31     09.00–09.50 Perusselvitys  
HT 33     09.50–10.40 Perusselvitys maantasossa  
HT 35     10.55–11.45 Perusselvitys irtotikkailta  
HT 37     11.45–12.35 Perusselvitys kerroksiin  
      12.35–13.15 Ruokatauko  
HT 38     13.15–14.05 Vesitien tekeminen/paineenkorotus  
HT 41     14.05–14.55 Moottorisahan turvavarusteet  
HT 43     15.10–16.00 Ajoneuvon generaattorin ja savutuulettimen käyttö  
HT 44     16.00–16.50 Työturvallisuus vinssauksessa  
 
tiistai 11.10.2022 klo 18.00–21.40 OT, Pelastuskeskus as3
OT 45   18.00–18.50 Ajokäyttäytyminen ja ennakoiva riskienhallinta  
OT 46   18.50–19.40 Pelastustekniikan perusteet  
OT 47   19.55–20.45 Työturvallisuus tieliikennepelastamisessa  
OT 48   20.50–21.40 Liikenteenohjaus  
 
keskiviikko 12.10.2022 klo 18.00–21.40 HT, Pelastuskeskus as3 
HT 21   18.00–18.50 Paineilmahengityslaitteen toimintatarkastus, pukeminen ja käyttö  
HT 22   18.50–19.40 Paineilmahengityslaitteen toimintatarkastus, pukeminen ja käyttö  
HT 23   19.55–20.45 Paineilmahengityslaitteen käytönjälkeinen huolto  
HT 24   20.50–21.40 Paineilmahengityslaitteen käytönjälkeinen huolto  
 
torstai 13.10 klo 18.00–21.40 HT, Pelastuskeskus as 3
HT 49   18.00–18.50 Pelastustekniikka tieliikenneonnettomuudessa  
HT 50   18.50–19.40 Pelastustekniikka tieliikenneonnettomuudessa  
HT 51   19.55–20.45 Pelastustekniikka tieliikenneonnettomuudessa  
HT 52   20.50–21.40 Pelastustekniikka tieliikenneonnettomuudessa  
 
sunnuntai 16.10.2022 klo 09.00–17.40 HT ja OT, Pelastuskeskus as3
HT 53   09.00–12.35  
Sovellettu harjoitus (keikka) tai alueen erikoiskalusto
 
HT 54    
HT 55    
HT 56    
    12.35–13.15 Ruokatauko  
OT 57   13.15–14.05 taitokoe 1  
OT 58   14.05–14.55 taitokoe 2  
OT 59   15.10–16.00 taitokoe 3  
OT 59   16.00–16.50 taitokoe 4  
OT 60   16.50–17.40 Päätöstilaisuus, kahvit ja todistusten jako  


Paikka:

Suntionkuja 1, Nurmijärvi

Nurmijärven paloasema - teoriatunnit mahdollisesti etänä
Ilmoittautuminen alkaa:
16.08.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
06.09.2022 23:00
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Pelastustoiminnan peruskurssi (PeO)
Kuvaus:
Pääsyvaatimukset kurssille:    
Seuraava ohje on tullut alueen pelastuslaitokselta. Ottakaa siis yhteys noora.sipila@vantaa.fi tai meri.salokannel@vantaa.fi jonka kanssa sovitte miten tämän kurssin osalta toimitaan.
----------
Pelastustoiminnan peruskurssille (sammutustyökurssi) osallistuvan ikäraja on 16v.
Kursseille vaaditaan fyysisen toimintakyvyn testi ja terveystarkastus. Fyysinen toimintakyky testataan polkupyöräergometritestinä sekä lihaskunto-osuus. Molemmat osiot suoritettava ennen kurssille osallistumista. Tavoitetasona FireFit indeksin on oltava vähintään 2.0 siten, että molemmat aerobisen kestävyyden arvot ovat vähintään 2,0. Tämä on tavoite, eli karsivaa tulosrajaa ei ole. Terveystarkastus tulee käydä ennen kurssin alkua (Terveystalo Vantaa Flamingo, Järvenpää, Hyvinkää; ajanvaraus 030 63 39533) tai työpaikkansa omassa työterveyshuollossa. Molemmat (testit ja terveystarkastus) ovat voimassa vuoden ajan, joten testeihin hakijalla on syytä olla ajoissa liikkeellä

Fyysiseen testaukseen ilmoittaudutaan (nimi, palokunta ja yhteystiedot) hyvissä ajoin ennen kurssin alkua noora.sipila@vantaa.fi tai meri.salokannel@vantaa.fi                                  
Lisäksi:
 • Suorittanut pelastustoiminnan peruskurssiin liittyvän perehdytyksen, hyväksytysti, ts. suoritukset dokumentoitu.   Opiston avoin perehdytysmateriaali löytyy tästä linkistä:    https://www.pelastusopisto.fi/koulutus/pelastustoimen-sopimushenkilostokoulutus/perehdytysmateriaali-pelastustoiminnan-peruskurssille/#e45620b6  
 •  Koulumaaliin kirjautuminen tulee olla myös hoidettuna ennen kurssille hakua.
 • Uusi koulumaalin käyttäjä aloita tästä:
  https://moodle.smedu.fi/koulumaali/login
  Ja aloita luomalla itsellesi uusi käyttäjätunnus.
  Täytä kysytyt tiedot. Kohtaan paikkakunta, laita oman palokuntasi nimi esim. Vantaan VPK
  Sopimushenkilöstö valitsee omaksi organisaatiokseen oman pelastuslaitoksen sopimushenkilöstö
keskiviikko 21.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Nurmijärven paloasema
OT 1 1 18.00–18.50 Johdanto - kurssin avaus AL
OT 2 2 18.50–19.40 Työturvallisuus AL
OT 3 3 19.55–20.45 Henkilökohtaiset suojaimet (paloasu) AL
OT 4 4 20.50–21.40 Pelastustoiminnan organisointi, pelastusryhmä AL
 
torstai 22.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Nurmijärven paloasema
OT 5 5 18.00–18.50 Pelastustoiminnan johtaminen ja yksikkötunnusten muodostuminen AL
OT 6 6 18.50–19.40 Viestiliikenne ja Virve-päätelaite AL
OT 7 7 19.55–20.45 Viestiliikenne ja Virve-päätelaite AL
maanantai 26.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Nurmijärven paloasema
OT 9 9 18.00–18.50 Palamisen perusteet, palon kehittyminen AL
OT 10 10 18.50–19.40 rajatun tilan palo, huoneistopalon ilmiöt AL
OT 11 11 19.55–20.45 Alkusammutus AL
OT 13 12 20.50–21.40 Hätäensiapu AL
 
keskiviikko 28.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Nurmijärven paloasema
OT 25 13 18.00–18.50 Pumppukalusto AL
OT 26 14 18.50–19.40 Suihkuputket AL
OT 27 15 19.55–20.45 Perusselvitysmallit AL
OT 28 16 20.50–21.40 Perusselvitysmallit AL
 
 
perjantai 30.9.2022 klo 18.00–21.40 OT, Nurmijärven paloasema
OT 17 17 18.00–18.50 Paineilmasäiliöt AL
OT 18 18 18.50–19.40 Altistuminen sammutustehtävillä ja huolloissa AL
OT 19 19 19.55–20.45 Paineilmahengityslaite ja sen käyttö AL
OT 20 20 20.50–21.40 Paineilmahengityslaitteen käytönjälkeinen h. AL
 
 
sunnuntai 2.10.2022 klo 09.00–17.40 HT, Nurmijärven paloasema
HT 29 23 09.00–09.50 Ajoneuvopumpun ja suihkuputken käyttö AL, PM, TL
HT 30 26 09.50–10.40 Irtotikkaat AL, PM, TL
HT 32 29 10.55–11.45 Pumpun ja suihkuputken käyttö, lisävesi AL, PM, TL
HT 42 32 11.45–12.35 Solmut, kaluston nostot AL, PM, TL
    12.35–13.15 Ruokatauko  
HT 34 39 13.15–14.05 Moottoriruiskun käyttö ja selvittäminen AL, PM, TL
HT 36 42 14.05–14.55 Vaahtokalustoselvitys AL, PM, TL
HT 39 45 15.10–16.00 Järeä työjohto ja vesitykkiselvitys AL, PM, TL
HT 40 48 16.00–16.50 Paloposti ja vesiasemaselvitys AL, PM, TL
OT 8 8 16.50–17.40 Virve harjoitus AL, PM, TL
           
 
 
 
 
 
 
 
tiistai 4.10.2022 klo 18.00–21.40 HT, Nurmijärven paloasema
HT 21 51 18.00–18.50 Paineilmahengityslaitteen toimintatarkastus, pukeminen ja käyttö AL, PM, TL
HT 22 54 18.50–19.40 Paineilmahengityslaitteen toimintatarkastus, pukeminen ja käyttö AL, PM, TL
HT 23 57 19.55–20.45 Paineilmahengityslaitteen käytönjälkeinen huolto AL, PM, TL
HT 24 60 20.50–21.40 Paineilmahengityslaitteen käytönjälkeinen huolto AL, PM, TL
 
perjantai 7.10.2022 klo 18.00–21.40 OT, Nurmijärven paloasema
OT 45 33 18.00–18.50 Ajokäyttäytyminen ja ennakoiva riskienhallinta AL
OT 46 34 18.50–19.40 Pelastustekniikan perusteet AL
OT 47 35 19.55–20.45 Työturvallisuus tieliikennepelastamisessa AL
OT 48 36 20.50–21.40 Liikenteenohjaus AL
 
lauantai 8.10.2022 klo 09.00–16.50 HT, Nurmijärven paloasema
HT 31 63 09.00–09.50 Perusselvitys AL, PM, TL
HT 33 66 09.50–10.40 Perusselvitys maantasossa AL, PM, TL
HT 35 69 10.55–11.45 Perusselvitys irtotikkailta AL, PM, TL
HT 37 72 11.45–12.35 Perusselvitys kerroksiin AL, PM, TL
    12.35–13.15 Ruokatauko  
HT 38 75 13.15–14.05 Vesitien tekeminen/paineenkorotus AL, PM, TL
HT 41 78 14.05–14.55 Moottorisahan turvavarusteet AL, PM, TL
HT 43 81 15.10–16.00 Ajoneuvon generaattorin ja savutuulettimen käyttö AL, PM, TL
HT 44 84 16.00–16.50 Työturvallisuus vinssauksessa AL, PM, TL
 
keskiviikko 12.10 klo 18.00–21.40 HT, Nurmijärven paloasema
HT 49 87 18.00–18.50 Pelastustekniikka tieliikenneonnettomuudessa AL, PM, TL
HT 50 90 18.50–19.40 Pelastustekniikka tieliikenneonnettomuudessa AL, PM, TL
HT 51 93 19.55–20.45 Pelastustekniikka tieliikenneonnettomuudessa AL, PM, TL
HT 52 96 20.50–21.40 Pelastustekniikka tieliikenneonnettomuudessa AL, PM, TL
 
perjantai 14.10.2022 klo 18.00–21.40 HT, Nurmijärven paloasema
HT 12 99 18.00–18.50 Alkusammutus, nestepalo AL, PM, TL
HT 14 102 18.50–19.40 Hätäensiapu AL, PM, TL
HT 15 105 19.55–20.45 Hätäensiapu AL, PM, TL
HT 16 108 20.50–21.40 Hätäensiapu AL, PM, TL
 
sunnuntai 16.10.2022 klo 09.00–17.40 HT ja OT, Nurmijärven paloasema
HT 53 111 09.00–12.35  
Sovellettu harjoitus (keikka) tai alueen erikoiskalusto
AL, PM, TL
HT 54 114 AL, PM, TL
HT 55 117 AL, PM, TL
HT 56 120 AL, PM, TL
    12.35–13.15 Ruokatauko  
OT 57 123 13.15–14.05 taitokoe 1 AL, PM, TL
OT 58 126 14.05–14.55 taitokoe 2 AL, PM, TL
OT 59 129 15.10–16.00 taitokoe 3 AL, PM, TL
OT 59 132 16.00–16.50 taitokoe 4 AL, PM, TL
OT 60 135 16.50–17.40 Päätöstilaisuus, kahvit ja todistusten jako AL, PM, TL


Paikka:

Härjanvatsantie 210, 09120 Karjalohja,

Pellin Leirikeskus
Ilmoittautuminen alkaa:
31.08.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
23.09.2022 23:59
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Kuvaus:
Uudenmaan pelastusliitto kutsuu teidät palokuntanuorten syysleirille 30.9–2.10.2022 Pellin leirikeskukseen (osoite: Härjanvatsantie 210, 09120 Karjalohja). Leirialue sijaitsee Karjalohjalla Sammatin lähellä ja soveltuu erinomaisesti syysleirin viettoon. Leirille saavutaan perjantaina klo 18 alkaen ja leiri päättyy sunnuntaina noin klo 13:00. 
 
Leirillä järjestetään Jussin Malja-kilpailu, sekä Liikuntakalustokilpailu.
 
 
Leiri on tarkoitettu kaikille UPL:n jäsenpalokuntien nuoriso-osastoille ja toimihenkilöille. Leirin tarkoituksena on viettää mukavaa syksyistä viikonloppuleiriä, tavata tuttuja sekä nauttia raikkaasta ulkoilmasta.
 

Paikka:

Valkoisenlähteentie 51, Vantaa

Jokiniemen koulu
Ilmoittautuminen alkaa:
31.08.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
02.10.2022 23:59
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Kuvaus:
Tervetuloa Rescue Race 2022 -kilpailuun Vantaalle lauantaina 15.10.2022!

Kilpailu on tarkoitettu Etelä-Suomen alueella toimivien pelastusliittojen palokuntanuorten nuoriso-osastoille ja kilpailuun voi osallistua yksi joukkue kustakin nuoriso-osastosta kilpailun sääntöjen mukaisesti. Kilpailun säännöt ja lisätietoa löytyy osoitteesta: http://markkuhaarnionsaatio.fi/Rescue-Race/

Kilpailua tukee Markku H Aarnion säätiö ja kilpailujärjestelyt toteuttaa tänä vuonna Uudenmaan Pelastusliiton nuorisotyö.

Aikataulu

Kilpailupäivän 15.10.2022 aikataulu:
9.00 - 9.30 Joukkueiden ilmoittautuminen Jokiniemen koululla (Valkoisenlähteentie 51, 01370 Vantaa).
9.30 Karanteeni alkaa & kilpailun aloitus
9.45 Ensimmäiset kilpailujoukkueet lähtevät kilpailuun.
16.00 Arvioitu kilpailun päättymisaika, palkintojenjako.

Ruokailun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin lähetettävässä kilpailuvahvistuksessa.

Palkintojen jako tapahtuu Jokiniemen koululla Valkoisenlähteentie 51, 01370 Vantaa) kilpailuvahvistuksessa ilmoitettavana ajankohtana.

HUOM! Rastien väliset matkat kuljetaan omilla ajoneuvoilla ja mukaan suositellaan varaamaan navigaattori/ puhelimen karttapalvelu.

Kilpailujoukkue
Kilpailujoukkue koostuu:
 • Viidestä palokuntanuoresta (alle 18 vuotta). Nuorten muodostaman joukkueen kokonaisikä on enintään 70 vuotta.
 • Yhdestä täysi-ikäisestä huoltajasta, joka toimii kilpailun ajan nuorten kuljettajana

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu HAKA:n kautta.
 
Mikäli HAKA:an ei ole pääsyä, lähetä sähköpostitse osoitteeseen antti.aitta@leppavaaranvpk.fi joukkueen jäsenten ja huoltajan: nimi, syntymäaika, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), ruoka-aineallergiat sekä erityisruokavaliot, palokunnan nimi ja palokunnan laskutusosoite.

HUOM! Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntaina 2.10.2022!

Osallistumismaksu kilpailuun on 50 €/palokunta.

Tarkistakaa ilmoittautumisen yhteydessä, että yhteystiedot ovat ajan tasalla!
Kilpailuvahvistus lähetetään 4.10.2022 mennessä. Kilpailuvahvistuksesta selviää tarkemmat tiedot ja kilpailupäivän vahvistettu aikataulu.

Lisätiedot

Lisätietoja kilpailusta antavat:
Antti Mutikainen
Kilpailunjohtaja
antti.mutikainen@upl.fi / +358 50 320 1372
   
Siiri Laine & Katariina Niemelä
Projektisihteerit
rescuerace@upl.fi / +358 505 24 1100 & +358 400 736 378
 
Tervetuloa kilpailemaan Vantaalle!
 Rescue Race  -kilpailutyöryhmä
 

Välkommen till Rescue Race 2022 -tävlingen i Vanda lördagen den 15.10.2022!
Tävlingen är menad för ungdomsavdelningar i räddningsförbund inom södra Finland. Ett lag per ungdomsavdelning får delta i tävlingen med ett lag sammansatt enligt tävlingens stadgar. Tävlingens stadgar och mer information finns på: http://markkuhaarnionsaatio.fi/Rescue-Race/
Tävlingen stöds av Markku H Aarnios foundation och tävlings arrangemangen utförs i år av Nylands Räddningsförbunds ungdomsarbete.

Tidtabell

Tävlingsdagens tidtabell:
9.00 - 9.30 Tävlingslagena anmäler sig vid Jokiniemi skola (Vitbäcksvägen 51, 01370 Vanda).
9.30 Karantenen börjar och gemensam tävlingsstart.
9.45 De första lagen startar.
16.00 Tävlingens beräknade sluttid, prisutdelning

Matpausens tidpunkt meddelas senare i tävlingsbekräftelsen.

Prisutdelningen sker vid Jokiniemi skola (Vitbäcksvägen 51, 01370 Vanda) enligt tidtabell som anges i tävlingsbekräftelsen.

OBS! Resan mellan tävlings punkterna åks med eget fordon. Det är lönsamt att utrusta sig med en navigator.

Tävlingslaget
Tävlingslaget består av:
 • Fem brandkårsungdomar (under 18 år), sammanlagda åldern av lagets medlemmar är max. 70år.
 • En myndig som under tävlingen fungerar som kusk för ungdomarna.

 
Anmälning
Anmälning till tävlingen sker via HAKA.

Om ni inte har tillgång till haka, skicka epost till: antti.aitta@leppavaaranvpk.fi lagmedlemmarnas och den myndiges: namn, födelsetid, kontaktuppgifter (epost och telefonnummer), matallergier och specialdieter, brandkårens namn och faktureringsadress. 

OBS! Sista anmälningsdag är söndagen den 2.10.2022!

Tävlingens deltagaravgift är 50 €/brandkår.

Granska era kontaktuppgifter i samband med anmälningen!
Tävlings bekräftelsen skickas senast den 4.10.2022. I tävlings bekräftelsen framgår noggrannare information och bekräftad tidtabell för tävlingsdagen.

Mera infromation
Antti Mutikainen
Tävlingsledare
antti.mutikainen@upl.fi / +358 50 320 1372
   
Siiri Laine & Katariina Niemelä
Projekt sekreterare
rescuerace@upl.fi / +358 505 24 1100 & +358 400 736 378
 
Välkommen till Vanda och tävla!
 Rescue Race  -tävlingens arbetsgrupp

Paikka:

Kirkkokatu 9, 07900 Loviisa, Loviisa

Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos - Loviisa.
Ilmoittautuminen alkaa:
03.06.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
30.09.2022 23:00
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Palokuntien ensiapukurssi
Kuvaus:
Sunnuntai 16.10 klo 09.00–16.15
Kello OT/HT Aihe
09.00–09.45 OT 1 Johdanto - kurssin avaus, käytännön asiat
09.45–10.30 OT 2-3 Ensiarvio (DrABC) ja henkeä pelastavat toimenpiteet / Hätäilmoitus. Tajuttoman ensiapu, kylkiasento
10.45–11.30 OT 2-3 Jatkuu
11.30–12.15   Ruokatauko
12.15-13.00 HT 1 ilmatie, vierasesineen poisto
13.15-14.00 HT 2 Kylkiasento
14.15–15.00 OT 4 Ensiarvio (DrABC) ja autettavan hätätilan tunnistaminen Suuret, ulkoiset verenvuodot ja niiden tyrehdyttäminen
15.15–16.00 HT 4 HT 4.1. ja 4.2. Suuren ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen (vuotokohdan painaminen, paineside, kiristyssiteen käyttö) sekä pienten verenvuotojen hallinta, esim. haavojen sitominen
 
Lauantai 22.10 klo 09.00–15.30
Kello OT/HT Aihe
09.00-09.45 OT 5 Tarkennettu tilanarvio ABCDE ja välittömät toimenpiteet
10.00–10.45 OT 6 Sairaskohtaukset: Hengitysvaikeus, rintakipu, aivoverenkierron häiriöt(AVH), tajunnan tason häiriöt, kouristelu, verensokerin tasapainohäiriöt
10.45-11.45   Ruokatauko
12.00–12.45 OT 6 Jatkuu
13.00–13.45 OT 7 Vammautuneen kohtaaminen ja ensiapu (Tilanarvio, tarkennettu tutkiminen (cABCDEF) ja välittömät toimenpiteet
12.15–13.00 HT 7 Tukemis- ja siirtovälineet
13.00–13.45 HT 8 Tukemis- ja siirtovälineiden käyttö
14.00–14.45 OT 8 Potilaan kohtaaminen pelastustoimen tehtävillä: liikenneonnettomuus, tulipalot ja palovammat, vesipelastustehtävät. Henkinen ensiapu
 
 
 
Sunnuntai 23.10 klo 09.00–16.30
Kello OT/HT Aihe Kouluttajat
09.00–09.45 HT 3 PPE+D  
09.45–10.30 HT 5 Case: Sairastuneen kohtaaminen  
10.45–11.30 HT 6 Case: Sairastuneen kohtaaminen  
11.30–12.15   Ruokatauko  
12.15–13.00 HT 9 Case: "Vammautuneen kohtaaminen  
13.00–13.45 HT 10 Case: "Liikenneonnettomuus" (tutkiminen, tukeminen ja siirron valmistelu)  
13.45–14.45 HT 11 Case: "Rakennuspalo" (Palovamma sekä savukaasualtistus)  
15.00–15.45 HT 12 Case: "Vesipelastus" (Hukuksissa olleen hoito, PPE-D)  
16.00-16.30 OT 9 Palaute ja kurssin päättäminen  


Paikka:

Suntionkuja 2, Nurmijärvi

Nurmijärven paloasema
Ilmoittautuminen alkaa:
02.09.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
02.10.2022 23:00
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Savusukelluskurssi (PeO)
Kuvaus:
OHJELMA
 Kurssin alussa on kurssille valittujen esitettävä todistukset molemmista suoritetuista kuntotesteistä; sekä lihaskuntotestistä että kenttäkelpoisuustestistä sekä lääkärintodistus savusukelluskurssia varten.
Fyysiseen testaukseen ilmoittaudutaan (nimi, palokunta ja yhteystiedot) hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.Ottakaa siis yhteys noora.sipila@vantaa.fi tai meri.salokannel@vantaa.fi 
 OHJELMA
 
tiistai 18.10. Nurmijärven paloasema
Aika OT/HT Aihe Kouluttajat
18.00–18.50 OT 1 Johdanto - kurssin avaus AL
18.50–19.40 OT 2 SM:n ohjeet savusukellukseen AL
19.55–20.45 OT 3 Savusukeltajan varusteet AL
20.45–21.35 OT 4 Savusukeltajan hengityksen turvaaminen AL
 
keskiviikko 19.10. Nurmijärven paloasema
18.00–18.50 OT5 Huonepalon kehittyminen AL
18.50–19.40 OT6 Hyökkäävä sisältä sammuttaminen suihkuputkella AL
19.55–20.45 OT7 Savusukellustekniikka AL
20.45–21.35 OT8 Savusukellustekniikka AL
 
torstai 20.10. Nurmijärven paloasema
18.00–18.50 OT42 Altistumisen vähentäminen tulipaloissa AL
18.50–19.40 OT43 Hallipalojen ja muiden suurten tilojen sammuttaminen AL
19.55–20.45 OT44 Savusukellustehtävien luokittelu AL
 
lauantai 22.10. Nurmijärven paloasema
09.00–09.50 HT 9 Taitokoe 1
Savu 1 Savusukellustekniikan perusteet
 
AL, PM, TL
09.50–10.40 HT 10 AL, PM, TL
10.55–11.45 HT 11 Savu 1 Savusukellustekniikan perusteet
Savu 1 Savusukellustekniikan perusteet
 
AL, PM, TL
11.45–12.35 HT 12 AL, PM, TL
    Ruokatauko  
13.05–13.50 HT13 Savu 2 savusukeltaminen keinosavussa (½ kurssia)
Savu 2 savusukeltaminen keinosavussa (½ kurssia)
Pelastaminen ja hätäensiapu (½ kurssia)
Lämpökameran käyttö (½ kurssia)
AL, PM, TL
13.50–14.35 HT14 AL, PM, TL
14.35–15.20 HT15 AL, PM, TL
15.20–16.05 HT16 AL, PM, TL
 
 keskiviikko 26.10 Nurmijärven paloasema
 
18.00–18.50 HT21 Alueellisen tarpeen mukainen harjoitus (½ kurssia)  AL, PM, TL
18.50–19.40 HT22 AL, PM, TL
19.55–20.45 HT23 Vaaratilanteet ja savusukeltajan pelastaminen (½ kurssia) AL, PM, TL
20.45–21.35 HT24 AL, PM, TL
 
 
 
 
 
 
sunnuntai 30.10 Nurmijärven paloasema
09.00–09.50 HT 17 Savu 3 savusukeltaminen sokkona (½ kurssia)  AL, PM, TL
09.50–10.40 HT 18 AL, PM, TL
10.55–11.45 HT 19 Savutuuletus (½ kurssia) AL, PM, TL
11.45–12.35 HT 20 AL, PM, TL
    Ruokatauko  
13.05–13.50 HT33  
Savu 6 Huonepalo sisäpalosimulaattorissa (lämmin savusukellusharjoitus)
 
 
AL, PM, TL
13.50–14.35 HT34 AL, PM, TL
14.35–15.20 HT35 AL, PM, TL
15.20–16.05 HT36 AL, PM, TL
 
tiistai 1.11 Nurmijärven paloasema
18.00–18.50 HT25 Savu 4 (taitokoe 2) (½ kurssia)  AL, PM, TL
18.50–19.40 HT26 AL, PM, TL
19.55–20.45 HT27 Laskeutumisen perusteet (½ kurssia)  AL, PM, TL
20.45–21.35 HT28 AL, PM, TL
 
 
 
 
 
torstai 3.11 Nurmijärven paloasema
18.00–18.50 HT29 Savu 5 lämpökamerasukellus (½ kurssia)  AL, PM, TL
18.50–19.40 HT30 AL, PM, TL
19.55–20.45 HT31 Laskeutuminen (½ kurssia)  AL, PM, TL
20.45–21.35 HT32 AL, PM, TL
 
 
 
 
 
lauantai 5.11. Nurmijärven paloasema
09.00–09.50 HT37 Savu 7 Sammutus- ja pelastustehtävä huoneistopalossa, lämpökamerasukellus (lämmin savusukellusharjoitus)
 
AL, PM, TL
09.50–10.40 HT38 AL, PM, TL
10.55–11.45 HT39 AL, PM, TL
11.45–12.45   Ruokatauko  
12.45–13.35 HT40 Huollot (puhdas paloasema-toimintamalli) AL, PM, TL
13.35–14.25 HT41 AL, PM, TL
14.40–15.10 OT45 Kurssin yhteenveto ja päätös AL, PM, TL
 
 

Paikka:

Turaniementie 61, Tuusula

Leirikeskus Metsäpirtti
Ilmoittautuminen alkaa:
30.06.2022 21:30
Ilmoittautuminen päättyy:
30.09.2022 23:59
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Nuoriso-osaston johtajakurssi
Kuvaus:
Uudenmaan Pelastusliitto järjestää yhteistyössä Helsingin Pelastusliiton ja Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton kanssa nuoriso-osaston johtajakurssin 21.–23.10.2022. Kurssipaikkana on leirikeskus Metsäpirtti Tuusulassa.

Nuoriso-osaston aktiivinen toiminta on palokuntien tulevaisuudelle erittäin tärkeä toimintamuoto. Tästä syystä palokuntien tuleekin huolehtia, että heiltä löytyy aina hyviä, asiantuntevia ja koulutettuja ohjaajia palokuntanuorten ohjaajiksi.

Kurssi on tarkoitettu
- Palokuntien nuoriso-osaston johtajille ja varajohtajille tai näihin tehtäviin aikoville.
- Kaikille palokuntanuorisotyöstä kiinnostuneille.

Pääsyvaatimukset
- Vähintään 18 vuoden ikä.
- Halu toimia mukana palokuntanuorisotyössä ohjaajana ja vastuunottajana.
- Suositeltavaa (ei välttämätöntä) on, että henkilö on käynyt nuoriso-osaston kouluttajakurssin.

Kurssipaikka ja -ohjelma
- Kurssi järjestetään leirikeskus Metsäpirtillä, osoite: Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi.
- Kurssi alkaa perjantaina 21.10.2022 klo 17.30 ja päättyy sunnuntaina 23.10.2022 klo 17.00.
- Kurssiohjelma lähetetään vahvistuskirjeen mukana kurssille ja varasijalle valituille.

Haku kurssille tapahtuu Turvallisuusosaamisen hallinnointikannan (HAKA) kautta. Hakuaika päättyy perjantaina 30.9.2022. Jos samasta palokunnasta on useampi hakija, heille tulee tehdä puoltojärjestys.

Kurssille ja varasijoille valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen viikolla 40. Kurssilaisia valittaessa Helsingin Pelastusliiton, Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton ja Uudenmaan Pelastusliiton jäsenpalokuntalaiset ovat etusijalla, mutta hakea voi myös muiden pelastusliittojen alueelta.
 
Kurssin hinta on 130 euroa, joka laskutetaan palokunnilta kurssin jälkeen. Hinta sisältää ruokailut, koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä majoituksen. Matkakustannukset maksaa lähettävä palokunta tai osallistuja itse.


Paikka:

Niipperintie, Espoo

Vanhankylän seudun VPK
Ilmoittautuminen alkaa:
26.09.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
12.10.2022 23:00
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Vauriopuiden käsittely- ja myrskytuhojen torjuntakurssi
Kuvaus:
Kurssin hinta 160 Eur (ei jäsenet 230 Eur) 
Jokaisella kurssilaisella pitää olla oma moottorisaha, teräketjuöljyt sekä polttoaineet. Oppitunneille tarvitaan muistiinpanovälineet ja vähintään väliasu on suositeltava, sillä ohjelmaan kuuluu moottorisahan huoltoa. Maastoharjoitusta varten metsurin suojavarustus (turvasaappaat, viiltosuojahousut, suojakäsineet, metsurinkypärä visiirillä ja kuulosuojaimilla) sekä sään edellyttämä vaatetus.
VAURIOPUUKURSSI I
 
Su 23.10.2022 klo9-15, Vanhankylän VPK
Kello OT/HT Aihe Kouluttajat
9.00-09.45 OT 1 Kurssin avaus,
Työturvallisuus ja lainsäädäntö
Ari Lehtolainen
9.50-10.35 OT 2 Työtekniikka AL
10.45-11.30 OT 3 Työtekniikka AL
11.30-12.30   Ruoka  
12.30-13.15 OT 4 Vauriopuiden käsittely AL
13.20-14.05 OT 5 Vauriopuiden käsittely AL
14.15-15.00 OT 6 Moottorisahan huolto AL
 
 
La29.10.2022 klo 9-17, Pornaisten taajama
Kello OT/HT Aihe Kouluttajat
9.00-09.45 HT 7 Maastoharjoitus Ari Lehtolainen, Vesa Tenkanen
9.50-10.35 HT 8 Maastoharjoitus AL
10.45-11.30 HT 9 Maastoharjoitus AL
11.30-12.30   Ruokailu  
12.30-13.15 HT 10 Maastoharjoitus AL
13.20-14.05 HT 11 Maastoharjoitus AL
14.15-15.00 HT 12 Maastoharjoitus AL
15.10-16.00 HT 13 Maastoharjoitus AL
16.00-16.50 HT 14 Moottorisahan huolto AL


Paikka:

Harjunseläntie 4, Lohja

Lohjan paloasema
Ilmoittautuminen alkaa:
02.08.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
18.09.2022 23:00
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Savusukelluskurssi (PeO)
Kuvaus:
Fyysisen toimintakyvyn arviointi:
Fyysisen toimintakyvyn arviointi tulee suorittaa viimeistään kurssin ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, jotta terveystarkastus ehditään tehdä ennen kurssin alkua. Kurssia ei voi aloittaa ilman lääkärin todistusta. Fyysisen toimintakyvyn arviointiin kuuluu submaksimaalinen polkupyöräergometritesti sekä lihaskunto-osuus. Hakijan tulee saavuttaa vähintään FireFit-indeksin arvo 3, ja aerobisen kestävyyden indeksi on oltava vähintään 3.

Varaa aika hyvissä ajoin kuntotestausvpk@espoo.fi . Laita viestiin:
- nimi
- ikä
- sopimuspalokunta
- puhelinnumero
- kurssi, jolle olet hakemassa


Saat tiedon terveystarkastukseen hakeutumisesta fyysisen toimintakyvyn arvioinnin jälkeen. Savusukelluskelpoisuus on todennettava lääkärin lausunnolla kurssin alkaessa.

Pääsyvaatimukset kurssille: Kurssilainen on  
  18-vuotias.    
  kelvollinen vaativiin tehtäviin (Firefit: toimintakuntotestit ja Työterveyshuollon terveystarkastus).
  suorittanut pelastustoiminnan peruskurssin tai sammutustyönkurssin.  
  tehtävään soveltuva, eikä omaa ahtaan-, korkeanpaikan tai pimeän kammoa.  
  osaa käyttää paineilmahengityslaitetta ja huoltaa ja tarkastaa sen käytön jälkeen.  

HUOM! Muistakaa hankkia koulumaalitunnukset ajoissa
    Aihe Paikka
    Kurssiohjelma, oppimisympäristö Koulumaali Paloasema
    Harjoitussuunnitelmat, kouluttajat Paloasema
    Harjoituspaikat, kalusto Harjoituskohteet
  25.10.2022 Aihe Paikka
OT1 17:00 - 17:50 Johdanto - kurssin avaus Lohjan paloasema
OT2 18:00 - 18:50 SM:n ohjeet savusukellukseen Lohjan paloasema
OT3 19:00 - 19:50 Savusukeltajan varusteet Lohjan paloasema
OT4 20:00 - 20:50 Savusukeltajan hengityksen turvaaminen Lohjan paloasema
  26.10.2022 Aihe Paikka
OT5 17:00 - 17:50 Huonepalon kehittyminen Lohjan paloasema
OT6 18:00 - 18:50 Hyökkäävä sisältä sammuttaminen suihkuputkella Lohjan paloasema
OT7 19:00 - 19:50 Savusukellustekniikka Lohjan paloasema
OT8 20:00 - 20:50 Savusukellustekniikka Lohjan paloasema
ITSENÄINEN OPISKELU ENNEN KYSEISTÄ HARJOITUSTA!  
  29.10.2022 Aihe Paikka
HT9 9:00 - 9:50 Taitokoe 1 Lohjan paloasema
HT10 10:00 - 10:50 Savu 1 Savusukellustekniikan perusteet Lohjan paloasema
HT11 11:00 - 11:50
HT12 12:00 - 12:50
    Lounas  
HT13 12:30 - 13:20 Savu 2  savusukeltaminen keinosavussa (½ kurssia) Lohjan paloasema
HT14 13:30 - 14:20
HT15 14:30 - 15:20 Pelastaminen ja hätäensiapu (½ kurssia) Lohjan paloasema
HT16 15:30 - 16:20 Lämpökameran käyttö (½ kurssia) Lohjan paloasema
  30.10.2022 Aihe Paikka
HT17 9:00 - 9:50 Savu 3 savusukeltaminen sokkona (½ kurssia)   Lohjan paloasema
HT18 10:00 - 10:50
HT19 11:00 - 11:50 Savutuuletus (½ kurssia) Lohjan paloasema
HT20 12:00 - 12:50
    Lounas  
HT27 12:30 - 13:20 Laskeutumisen perusteet (½ kurssia)   Lohjan paloasema
HT28 13:30 - 14:20
HT23 14:30 - 15:20 Vaaratilanteet ja savusukeltajan pelastaminen (½ kurssia) Lohjan paloasema
HT24 15:30 - 16:20
  13.11.2022 Aihe Paikka
HT25 9:00 - 9:50 Savu 4 (taitokoe 2) (½ kurssia)   Lohja Mondi
HT26 10:00 - 10:50
HT21 11:00 - 11:50 Alueellisen tarpeen mukainen harjoitus (½ kurssia)   Lohja Mondi
HT22 12:00 - 12:50
    Lounas  
HT29 12:30 - 13:20 Savu 5 lämpökamerasukellus (½ kurssia)   Lohja Mondi
HT30 13:30 - 14:20
HT31 14:30 - 15:20 Laskeutuminen (½ kurssia)   Lohja Mondi
HT32 15:30 - 16:20
    Taitokokeiden uusinnat  
  19.11.2022 Aihe Paikka
HT33 9:00 - 9:50 Savu 6 Huonepalo sisäpalosimulaattorissa (lämmin savusukellusharjoitus) Sisäpalosimulaattori
HT34 10:00 - 10:50
HT35 11:00 - 11:50
HT36 12:00 - 12:50
    Lounas  
HT37 12:30 - 13:20 Savu 7 Sammutus- ja pelastustehtävä huoneistopalossa, lämpökamerasukellus (lämmin savusukellusharjoitus) Hyökkäyskontti / Palotalo
HT38 13:30 - 14:20
HT39 14:30 - 15:20
HT40 15:30 - 16:20 Huollot (puhdas paloasema-toimintamalli) Kalustohalli
HT41 16:30 - 17:20
  22.11.2022 Aihe Paikka
OT42 17:00-17:50 Altistumisen vähentäminen tulipaloissa Lohjan paloasema
OT43 18:00-18:50 Hallipalojen ja muiden suurten tilojen sammutus Lohjan paloasema
OT44 19:00-19:50 Savusukellustehtävien luokittelu Lohjan paloasema
OT45 20:00-20:50 Kurssin yhteenveto ja päätös Lohjan paloasema


Paikka:

Vapaalantie 2 A 7, 01650 Vantaa, Vantaa

UPL:n toimisto, Vapaala
Ilmoittautuminen alkaa:
25.08.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
24.10.2022 23:59
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Kuvaus:
Kurssin ohjelma:

Väestönsuojelu Suomessa
Mitä tarkoitetaan poikkeusoloilla?
Viranomaiset ja väestönsuojelu
Organisaation väestönsuojelu
Väestönsuojelu on varautumista myös kotona
Erilaisia vaaratilanteita ja suojautuminen
 • Kaasuvaara ja sisälle suojautuminen
 • Säteily
 • Väestönsuojat
Väestönsuojat:
Väestönsuoja antaa suojaa
 • erilaisia suojia
 • vastuut
Huolto ja koekäyttö, tarkastus
Suojan ilmanvaihto ja neljä vaihtoehtoa
Suojan tiiveyden tarkastaminen
Suojan varusteita
Käyttökuntoon laittaminen
Ohjeet suojaan tuleville

Kurssin hinta on 30€/hlö, kurssi laskutetaan palokunnittain. Tarjoamme kahvin/teen ja pientä purtavaa heti kurssin alussa.

Kurssia vetävät Miia Savilampi ja Sari Tuuri-Salonen

Paikka:

Asemantie 61, Lohja

Nummelan paloasema
Ilmoittautuminen alkaa:
26.08.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
09.10.2022 23:00
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Tieliikennepelastamisen-kurssi (PeO)
Kuvaus:
Paikka Nummelan paloasema, Asemantie 61, Nummela / Östermans Alltrans, Malmikuja 1, Karjaa
         
Vastaava kouluttaja Jussi Liikala      
Kouluttajat Jari Mäkelä, Jari Borenius        
Pääsyvaatimukset kurssille:        
  Vähintään 18-vuotias.        
  Suorittanut pelastustoiminnan peruskurssin tai sammutustyönkurssin        
  Suorittanut ensiapukurssin tai terveydenhoitoalan ammattitutkinnon        
  Kelvollinen perustehtäviin ja suosituksena Firefit arvo vähintään 2        

pe 28.10.2022

OT1 16:30 - 17:15 Kurssin avaus
OT2 17:15 - 18:00Työturvallisuus
OT3 18:00 - 18:45 Pelastettavan huomioiminen
OT4 19:00 - 19:45 Pelastustekniikan perusteet
OT 5 19:45-20:30 Pelastustekniikat
OT 6 20:30-21:15 Henkilöautojen tekniikka

la 29.10.2022 -

HT1-HT2 8:00 - 9:45 Pelastettavan huomioiminen ja siirto ilman hydraulisia pelastusvälineitä
HT3-HT4 9:45 - 11:15 Oven avaaminen ja korin muotoon palauttaminen - Östermans Alltrans
11:15 - 12:00 Ruokailu
HT5-HT6-HT7 12:00 - 14:30 Pelastaminen renkaillaan olevasta henkilöautosta
HT8-HT9 14:30 - 16:00 Pelastaminen kyljellään olevasta henkilöautosta

su 30.10.2022

HT10-HT11 8:00 - 9:45 Pelastaminen katollaan olevasta henkilöautosta ja huollot - Östermans Alltrans
HT12-HT13 9:45 - 11:15 Pelastustehtävä, käytännön koe
11:15 - 12:00 Ruokailu
HT14-HT15 12:00 - 13:45 Pelastustehtävä, käytännön koe
HT16 13:45 - 14:30 Huollot ja kouluttajien palautteet
OT67-8  14:30 - 16:00 Henkilöautojen tekniikka - kurssin päätös

Paikka:

Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo

Itä-uudenmaan pelastuslaitos Porvoo
Ilmoittautuminen alkaa:
19.09.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy:
09.10.2022 23:00
Järjestäjät
Uudenmaan Pelastusliitto
Kurssit:
Savusukelluskurssi (PeO)
Kuvaus:
18-vuotias.    
kelvollinen vaativiin tehtäviin (Firefit: toimintakuntotestit ja Työterveyshuollon terveystarkastus).
suorittanut pelastustoiminnan peruskurssin tai sammutustyönkurssin.  
tehtävään soveltuva, eikä omaa ahtaan-, korkeanpaikan tai pimeän kammoa.
osaa käyttää paineilmahengityslaitetta ja huoltaa ja tarkastaa sen käytön jälkeen. Kirjautunut koulumaaliin ja suorittanut siellä sopimushenkilöstön tietoturvakurssin.
Ti 1.11.2022   Aihe Paikka
OT1 17:30-18:20 Johdanto - kurssin avaus As. 10 Luokka
OT2 18:30-19:20 SM:n ohjeet savusukellukseen
OT3 19:30-20:20 Savusukeltajan varusteet
OT4 20:30-21:20 Savusukeltajan hengityksen turvaaminen
       
Ke 2.11.2022   Aihe Paikka
OT5 17:30-18:20 Huonepalon kehittyminen As. 10 Luokka
OT6 18:30-19:20 Hyökkäävä sisältä sammuttaminen suihkuputkella
OT7 19:30-20:20 Savusukellustekniikka
OT8 20:30-21:20 Savusukellustekniikka
       
To 3.11.2022   Aihe Paikka
HT9 17:30-18:20 Taitokoe 1 As. 10
HT10 18:30-19:20 Savu 1 Savusukellustekniikan perusteet
HT11 19:30-20:20
HT12 20:30-21:20
       
Ti 8.11.2022   Aihe Paikka
HT13 17:30-18:20 Savu 2  savusukeltaminen keinosavussa (½ kurssia) Hattulan harjoitusalue
HT14 18:30-19:20
HT15 19:30-20:20 Pelastaminen ja hätäensiapu (½ kurssia)
HT16 20:30-21:20 Lämpökameran käyttö (½ kurssia)
       
To 10.11.2022   Aihe Paikka
HT17 17:30-18:20 Savu 3 savusukeltaminen sokkona (½ kurssia)   Hattulan harjoitusalue
HT18 18:30-19:20
HT19 19:30-20:20 Savutuuletus (½ kurssia)
HT20 20:30-21:20
       
Ma 14.11.2022   Aihe Paikka
HT21 17:30-18:20 Alueellisen tarpeen mukainen harjoitus (½ kurssia)   As. 10
HT22 18:30-19:20
HT23 19:30-20:20 Vaaratilanteet ja savusukeltajan pelastaminen (½ kurssia)
HT24 20:30-21:20
       
Ti 22.11.2022   Aihe Paikka
HT25 17:30-18:20 Savu 4 (taitokoe 2) (½ kurssia)   Hattulan harjoitusalue / As. 10 torni
HT26 18:30-19:20
HT27 19:30-20:20 Laskeutumisen perusteet (½ kurssia)  
HT28 20:30-21:20
       
Ke 23.11.2022   Aihe Paikka
HT29 17:30-18:20 Savu 5 lämpökamerasukellus (½ kurssia)   Hattulan harjoitusalue / As. 10 torni
HT30 18:30-19:20
HT31 19:30-20:20 Laskeutuminen (½ kurssia)  
HT32 20:30-21:20
       
Su 27.11.2022   Aihe Paikka
HT33 08:30-09:20 Savu 6 Huonepalo sisäpalosimulaattorissa (lämmin savusukellusharjoitus) Hattulan harjoitusalue
HT34 09:30-10:20
HT35 10:30-11:20
HT36 11:30-12:20
HT37 13:00-13:50 Savu 7 Sammutus- ja pelastustehtävä huoneistopalossa, lämpökamerasukellus (lämmin savusukellusharjoitus)
HT38 14:00-14:50
HT39 15:00-15:50
HT40 16:00-16:50 Huollot (puhdas paloasema-toimintamalli) As. 10 pesuhalli
HT41 17:00-17:50
       
Ti 29.11.2022   Aihe Paikka
OT42 17:30-18:20 Altistumisen vähentäminen tulipaloissa As. 10 Luokka
OT43 18:30-19:20 Hallipalojen ja muiden suurten tilojen sammuttaminen
OT44 19:30-20:20 Savusukellustehtävien luokittelu
OT45 20:30-21:20 Kurssin yhteenveto ja päätös